การจัดส่งดอกไม้ภายใน1-2ชั่วโมง

1.ทางร้านมีทีมงานจัดส่งดอกไม้ประจำ

2.คุณลูกค้าสามารถเรียกรถมารับสินค้าเองได้