บริการถ่ายรูปสินค้า

*ปล สำหรับผู้รับที่ยอมให้ถ่าย

*ใช้บริการรถขนส่งของทางร้าน ไม่รวมรถร่วมบริการ Grab lineman