ช่อกุหลาบบูเก้กลมยาว12
3,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ช่อกุหลาบนอก บูเก้กลมขาว ขนาดใหญ่

เปลี่ยนสีกุหลาบและกระดาษห่อได้