ตะกร้าดอกไม้สด(จักสานโบราณ)
สินค้ายอดนิยม
1,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มีส่วนร่วมในสืบสานการสานตะกร้าโบราณ 

นำรายได้แก่ชุมชน

สามารถจัดดอกไม้สดอย่างเดียวหรือจัดเป็นกระเช้าผมไม้ได้ค่ะ